E  E  S  T  I
R A U D T E E A J A L O O
S  E  L  T  S

Eesti Raudteeajaloo Selts oli asutatud 2013. aasta jaanuaris. Asutajateks olid "Eestimaa reisirongid" Internet-saidi autorid.MEIE MISSIOON

  *  Eesti rööbastranspordi ajaloo temaatilisi infovarade kogumine, säilitamine ja arhiveerimine.

  *  Ühiskonna tutvustamine eesti rööbastranspordi ajalooga.

  *  Ajaloopärandi säilitamine igal kättesaadaval viisil.

Copyright © 2013-2021, ÅRTAS.